Семенчук Надія Василівна психолог 

 

Paduraru

Падурару Анастасія Дмитрівна – соціальний педагог

        

         Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

        Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

        Основні завдання психологічної служби полягають:

-         у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

-         у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

-         у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.