1. Професія:  7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

2. Кваліфікація: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

          Повинен знати:

 • будову і призначення автомобілів, що обслуговуються;
 • схеми складання автомобілів; електричні та монтажні схеми автомобілів;
 • технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів;
 • методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів;
 • правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць;
 • призначення і правила застосування складних випробувальних установок;
 • будову, призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів;конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
 • періодичність та обсяги виконання технічного обслуговування електрообладнання та основних складових одиниць, вузлів і агрегатів автомобілів;
 • поняття про допуски та посадки, систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;
 • класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;
 • основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;
 • основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки.

Повинен уміти:

 • виконувати розбирання, ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, інжекторних, газобалонних і спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів;
 • розбирати та проводити дефектування деталей, складових вузлів, агрегатів, систем;
 • розбирати, ремонтувати і складати складні агрегати, вузли, складові одиниці й прилади, замінювати їх при технічному обслуговуванні і ремонті;
 • перевіряти, регулювати і випробовувати складні вузли, агрегати і системи автомобілів;
 • виконувати на стендах випробування та технічне обслуговування механізмів, систем, вузлів і агрегатів автомобілів;
 • запобігати, виявляти і усувати дефекти, несправності в процесі регулювання та випробування вузлів, агрегатів, систем, складових одиниць і приладів;
 • вибраковувати деталі після розбирання та миття;
 • виконувати слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання;
 • виконувати статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складати і вести відповідні дефектувальні відомості.

4.      Загальнопрофесійні вимоги

               Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1 При продовженні професійної-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту автомобілів 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6.      Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

7.      Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження:згідно діючого законодавства (проведення огляду один раз у рік на профпридатність).