1. Професія: 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

2. Кваліфікація: електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

            Повинен знати:

 • призначення, принцип роботи та конструкцію нескладних лічильно-обчислювальних апаратів, включно касових, а також копіювальних машин, принтерів, сканерів;
 • елементну базу, технічні умови і методи випробування окремих блоків різних лічильно-обчислювальних апаратів;
 • призначення і будову контрольно-вимірювальних інструментів та приладів різного типу складності, які використовуються під час виконання ремонтних та регулювальних робіт;
 • конструкцію та технічні особливості механічних інструментів, механічні властивості металів і сплавів; основи електротехніки в обсязі роботи, яку виконує;
 • програмні засоби діагностики, профілактики та захисту лічильно-обчислювальних машин.

            Повинен уміти:

 • виконувати поточний ремонт та обслуговування простих обчислювальних систем, включно лічильних, копіювальних апаратів, матричних, струменевих, лазерних принтерів та скануючих пристроїв;
 • розбирати, ремонтувати, складати та регулювати прості механізми вище вказаних пристроїв;
 • виконувати слюсарне оброблення вузлів та деталей за 11-12-м квалітетами (4-5-м класами точності) з підганянням і доведенням цих деталей;
 • випробовувати та здавати механізми;
 • паяти різними припоями з використанням різних флюсів, виконувати монтажні роботи;
 • термообробляти маловідповідальні деталі з наступним їх доведенням;
 • підбирати елементну базу, складати і монтувати прості електросхеми;
 • використовувати ПК на рівні користувача;
 • підбирати компоненти для складання ПЕОМ і виконувати загальну зборку ПЕОМ;
 • виконувати профілактичне обслуговування лічильно-обчислювальних машин;
 • ремонтувати і регулювати складні механізми під керівництвом електромеханіка більш високої кваліфікації.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; дотримуватись норм технологічного процесу;

б) не допускати браку в роботі;

в) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища;

г) дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання інших видів послуг. Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження відповідно до вимог діючих законодавчих і нормативних документів.