Професія 7212 Електрогазозварник

Кваліфікація 3 розряд.

Кваліфікаційні вимоги.

Повинен знати: основи знань про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які застосовує в роботі, способи і основні прийоми прихвачування, основи знань про технологію на техніку виконання ручного дугового зварювання в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, будову балонів, кольори і правила поводження з ними, основи знань про зварювання в захисному газі і правила забезпечення захисту швів під час зварювання, типи та позначення зварних швів на кресленнях, основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює, призначення і умови застосування контрольно – вимірювальних приладів, які застосовує, причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання, будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.

Повинен вміти: прихвачувати деталі, вироби і конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконувати ручне дугове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляти прості, невідповідальні деталі. Готувати вироби і вузли під зварювання і зачищати шви після зварювання. Забезпечувати захист шва при зварюванні в захисному газі. Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням. Читати прості креслення.

Загально професійні вимоги.

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, всі робітники повинні :

а) раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці,

б) додержуватись норм технологічного процесу,

в) не допускати браку в роботі,

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт,

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ ( пожежі, аварії, повені тощо.)

е) знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

Оброблення металу. Зварювальні роботи. Виробництво машин та устаткування.

Спеціальні вимоги.

1.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років,

1.2. Стать: чоловіча,

1.3. Медичні обмеження.