23 грудня 2015 року заступник директора ЧПМЛ Калетник Р.В. та методист ліцею Попова С.М. взяли участь у роботі тренінгу, який проводила методист вищої категорії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області Євдокія Іванівна Горбан. Директор НМЦ ПТО у Чернівецькій області Галина Дмитрівна Ягнич привітала учасників тренінгу, побажала успіхів та наснаги. Тема тренінгу - «Підготовка педагогів ПТНЗ до застосування технології імітаційно-ігрового навчання у професійно-технічній освіті». Вправи, які виконували учасники: «Привітання», «Ключові питання», «Дерево сподівань», «Спробуйте їх скласти», «Мистецтво на уроці», «Знайди зайві літери», вправа на вибір та складання висловів, були цікавими, спонукали до активності, творчості, сприяли формуванню комунікативних умінь та навичок. Докладніше про тренінг читати на сайті НМЦ ПТО у Чернівецькій області

18 грудня 2015 року серед учнів групи № 11, що навчаються за професією «Оператор комп’ютерного набору», викладачем інформатики була проведена інтелектуальна гра «Брейн-ринг».

   Учні розділились на дві команди, обрали капітанів. Руслан Вікторович привітав команди, дав настанови до гри, побажав успіхів.

   З розминки розпочалося змагання команд «Біос» та «Стілус».

   Конкурси «Кросворд», «Виконання практичного завдання», «Реставрація» були цікавими, спонукали учнів пригадати знання, здобуті на уроках інформатики.

     З незначним відривом перемогла команда «Біос».

14 грудня викладачем спецдисциплін Кавулею Т.Л. проведений відкритий урок з спецтехнології у групі № 22 «Слюсар з ремонту автомобілів». Заняття проводилось у формі інтелектуальної гри «Брейн-ринг».

         Епіграфом до уроку стали слова відомого педагога К.Д.Ушинського «Якщо ви вдало виберете для себе майбутню професію, в яку вкладете свою душу, то щастя саме вас відшукає».

         У грі брало участь 5 команд (бригад), кожна з яких обрала собі бригадира.

   Завданням викладача було дати можливість кожному учневі через гру самовиразитись, самореалізуватись. В процесі гри, відповідаючи на поставлені викладачем питання, учні пригадали будову та принцип роботи трансмісії автомобіля, особливості її ремонту та регулювання. Також були згадані знання державності.

         По завершені гри переможців нагородили призами.

11 грудня 2015 року в рамках Всеукраїнського тижня права в ліцеї викладачем Тирончук В.В. був проведений відкритий урок у вигляду турніру правознавців у групі № 17.

         Епіграфом уроку викладач обрала слова Й. В. Гете «У того, хто вирішить вивчити всі закони, не залишиться часу на їх порушення».

         Група була поділена на дві команди «Феміда» та «Юні правознавці». Під час турніру проводились цікаві конкурси: «Розминка», «Павутинка», конкурс капітанів «Мої права», розгадування кросворду. Учні давали правову оцінку життєвим ситуаціям, які озвучувала викладач. З невеликим відривом перемогла команда «Феміда».

       Учасники турніру дійшли висновку, що право є одним із найбільших надбань людства. Права, свободи та обов’язки людини – основоположні цінності демократичного суспільства.

11 грудня 2015 року в 17 групі викладачем Добрянською І.С. проведено відкритий урок з німецької мови на тему: «В ресторані. Меню». Заняття Ірина Степанівна побудувала у формі уроку-гри.

       На уроці були використані такі методи та техніки: Anwendung von Hör- und Lesestrategien, Projektarbeit, Visualisierung, Gruppenarbeit, Situationsverwandte Bilder/Text/Video/Tonaufnahme, Worträtsel, Wortpuzzle, Autogrammjäger, Multiple-Choice, Würfelspiel, Austausch im Plenum.

     Мета уроку: активізувати та розширити мовні та мовленнєві вміння й навички учнів з теми шляхом застосування інтерактивних технологій, формувати навички монологічного і діалогічного мовлення, удосконалювати техніку читання вголос, розвивати навички аудіювання, систематизувати та розширити лексичний запас з теми, розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію учнів, сприяти здоровому харчуванню.

8 грудня 2015 року викладачем загально-професійних дисциплін Бігальським Б.А. був проведений конкурс серед учнів ліцею з технічного креслення. Мета: підвищення інтересу учнів до технічного креслення, розвиток просторового і технічного мислення, засвоєння технічних термінів і визначень, набуття досвіду самостійної роботи.

     Програмою конкурсу було передбачено теоретичний тур (тести), практичне виконання графічного завдання та розгадування тематичного кросворду. Оцінка виконання практичного завдання здійснювалась за такими критеріями: правильність виконання, графіка (чіткість ліній), оформлення креслення.

   За підсумками набраних балів за кожне завдання конкурсу місця були розподілені таким чином: 1-е місце – Демик Іван (група № 5), 2-е – Стрілець Назар (група № 2), 3-є – Драганчук Тарас (група № 2).

З метою удосконалювати вміння додержання правил етики слововживання, розвитку комунікативної й філологічної компетентності учнів викладачем Борошенко Е.Я. в Чернівецькому професійному машинобудівному ліцеї був проведений лінгвістичний КВК серед учнів другого курсу.

       Учасники лінгвістичного змагання продемонстрували знання в царині філології. Цікавими були конкурси «Домашнє завдання» (інсценізація на основі уривків творів, у яких порушено питання рідної мови), «Наголос – «серцебиття у слові», «Документознавство», «Оратор», «Редактор», «Розрізняємо значення».
         Поважне журі оцінили конкурс та нагородили переможців.
 
      Ми повинні пам’ятати, що на сучасному етапі розвитку мови триває впорядкування мовних норм. Обов’язок кожного з нас, саме з допомогою таких заходів – відродити втрачене у спілкуванні людей, узвичаїти призабуте, відкинути невластиве, силоміць нав’язане або бездумно перейняте. Адже за багатовікову історію в нашого народу витворилася власна система мовленнєвого етикету, що є своєрідним феноменом і відображенням загальної культури мови.

Німецька мова є мовою науки і техніки. Кожен знає німецьких науковців і всесвітньо відомі німецькі бренди. Німецький народ подарував світові талановитих композиторів, письменників та поетів.

         7 грудня 2015 року в ліцеї викладачем німецької мови Добрянською І. С. було проведено захід «Interessantes Deutsch». Учні занурились в світ німецької мови, прослухали чудову поезію класиків німецької літератури, розширили знання про Німеччину, відкрили для себе цікаві факти про країну та її мову. Під час заходу учні побували у світі німецьких сленгів, познайомилися із деякими приказками.

         Мета заходу: розвивати інтерес до вивчення німецької мови, поглибити знання учнів про Німеччину, її мову та культуру, прищеплювати любов і повагу до традицій та культурної спадщини.

Результативність навчальної діяльності професійно-технічних навчальних закладів досягається шляхом використання сучасних ефективних методів навчання, зокрема проектних та інформаційних технологій.

     Метод проектів – дієвий засіб максимального наближення особистості до реального життя та залучення її до розв’язання конкретних завдань у просторі міжособистісного та ділового спілкування і співпраці.

       Проектна діяльність особистості виявляється в процесі виконання урочних та позаурочних проектів. В результаті цієї діяльності учні розвивають критичне та творче мислення, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, усвідомлювати, де і яким чином знайдена інформація може бути використана на практиці.

     Результатом виконання учнівських проектів стало проведення 3 грудня в Чернівецькому професійному машинобудівному ліцеї позаурочного навчального заходу «У світі професій ЧПМЛ». В ньому були задіяні представники навчальних груп: № 5 «Верстатник широкого профілю»; № 7 «Електрогазозварник»; № 31 «Електромеханік з обслуговування та ремонту ЛОМ»; № 21 «Оператор комп’ютерного набору»; № 36, 37, 2 і 4 «Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)».

   Кожна група представила мультимедійну презентацію та цікаве відео з використанням новітніх інформаційних технологій у відповідних галузях професійної діяльності.

24 листопада 2015 року в нашому ліцеї відбулося засідання методичного об’єднання голів методичних комісій   викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників радіоелектронного профілю професійно-технічних навчальних закладів області на тему "Сучасні вимоги до проведення державної кваліфікаційної атестації".

Доповідачами були :

Директор ЧПМЛ – Марчук М.В.

Методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області – Герчук В.І.

Голова методичного об’єднання, заступник директора з НВР, викладач спеціальних дисциплін ЧВПУР – Писаревська Г.М.

Голова методичної комісії, викладач спеціальних дисциплін ЧПМЛ – Попов А.Ф.;

Голова методичної комісії радіоелектронного та радіотехнічного профілю, викладач спеціальних дисциплін ЧВПУР – Хортюк І.М.

Докладніше про засідання методичного об'єднання читати на сайті НМЦ ПТО у Чернівецькій області