Творчий звіт педагогічних працівників – альтернативна форма оцінки професіоналізму та результативності роботи, одна з форм дослідження та аналізу своєї роботи протягом міжатестаційного періоду.

            Протягом цього тижня про свою роботу в міжатестаційний період на засіданні методичної комісії звітували викладач професійно-теоретичної підготовки Попов А. Ф. та майстер виробничого навчання Марчук В. М., а викладач професійно-теоретичної підготовки Бігальський Б. А. та методист Попова С. М. – на засіданні методичної ради. Попов А. Ф. та Бігальський Б. А. представили колегам презентації, з допомогою яких розповіли про свої здобутки, педагогічну проблему, над якою працювали упродовж п’яти років, про основні методи, прийоми й форми організації навчальної діяльності, які використовують під час проведення уроків та в позаурочній роботі. Попова С. М. представила колегам кейс методиста, матеріали віртуального методичного кабінету, напрацювання, зібрані у методичному кабінеті. Марчук В. М. розповів про свої досягнення та здобутки під час проведення уроків виробничого навчання.