12 червня 2018 року, педагоги ліцею зібрались на семінар-підсумок з елементами тренінгу «Крок за кроком до інформаційної компетентності та успіху», який організувала методист ліцею Попова С.М. Педагогічний колектив у цьому навчальному році розпочав роботу над методичною проблемою «Формування інформаційної компетентності педагогів в умовах освітнього простору». ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Вона є складовою професійної компетенції педагогів. Перед колективом стояла мета: «Формування та вдосконалення знань і навичок. Організація індивідуальної інноваційної діяльності». Переглянуте відео підкреслило актуальність інформаційних технологій. У теоретичній частині методист нагадала присутнім, що криє у собі поняття інформаційна компетентність педагога. Під час виконання вправ «Надай допомогу», «Рука дружби» розвивались комунікативні здібності, а вправа «Вавилонська вежа» спонукала до колективної розумової діяльності.

            Учасники семінару розповіли про «свої стежини» до інформаційної компетентності.

            Викладач іноземної мови Бучацька Л.І. – широко використовує під час занять аудіо- та відеоматеріали, зокрема прослуховування носіїв мови. Під час підготовки уроків, навчально-виховних заходів використовує створені нею презентації з різноманітним наповненням.

       Викладач правил дорожнього руху Якубович І.О. – застосовує он-лайн вивчення правил дорожнього руху, дорожніх знаків, проходження учнями он-лайн тестування.

            Викладач спецтехнології Попов А.Ф. – використовує хмарні технології в освітньому процесі.

            Викладач спецтехнології Геряк Г.Т. – підкреслила важливість використання новітнього обладнання при підготовці кваліфікованих електрогазозварників.

          Викладач української мови та літератури Борошенко Е.Я. – використовує ІКТ як наочність (мультимедійні презентації, тести, загадки, ігри, музичний супровід, умовні позначення).

         Викладач математики Федірчик Л.Я. – спрямовує учнів на пошук додаткових матеріалів про видатних математиків, історії відкриття теорем і формул, зв’язку математичних понять з навколишнім світом. Освоює нові програмні засоби для створення презентацій.

         Викладач спецтехнології Кавуля Т.Л. – використовує презентації, відеоматеріал під час проведення навчальних заходів. Започаткував пошук учнями під час уроків інформації за допомогою мобільних пристроїв.

            Викладач спецтехнології Скляренко О.Т. – використовує технологію веб-квест в позаурочній діяльності учнів.

            Викладач інформатики Калетник Р.В. – широко використовує під час занять програмні навчальні засоби, презентації та відеоматеріали.

          Спільно дійшли висновку – педагог не повинен іти попереду, ведучи за собою дітей, не повинен іти позаду, весь час підштовхуючи їх, – він повинен бути весь час поряд і спільно вирішувати всі проблеми, що виникають у навчальному процесі. Саме тому педагог не повинен стояти на місці, а має весь час вдосконалюватись.