16 лютого 2018 року, відкритим уроком з математики, який провела викладач Федірчик Л.Я, в групі № 31, що навчається за професією «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ», в ліцеї завершився тиждень природничо-математичних дисциплін. Тема уроку: «Поняття про теорію ймовірностей. Основні поняття теорії ймовірностей. Ймовірність події». Під час уроку викладач з учнями, використовуючи знання основних понять теорії ймовірностей, спробували передбачити виграш і перевірити, чи варто брати участь у деяких іграх.

            З цією метою було створено чотири групи, які дослідили та презентували такі питання:

- «Історики» – матеріали про виникнення теорії ймовірностей;

- «Дослідники» – подію випадання «Герба» при підкиданні монети;

- «Теоретики» – основні поняття теорії ймовірностей;

- «Практики» – підготували одногрупників до розв’язування задач.

            Урок викликав позитивні емоції, підвів до самостійних висновків та узагальнень, збагатив світогляд та інтелект учнів.