14 грудня був проведений бінарний урок мужності на тему: «Масові репресії – 1937-1938 р.р. «Розстріляне відродження». Викладач історії Боднар Н.М. поставила перед собою мету: розкрити процес утвердження влади Й.Сталіна шляхом масових репресій, знищення представників культури, звинувачених в українському буржуазному націоналізмі; тренувати вміння учнів узагальнювати та аналізувати отриману інформацію, висловлювати власну думку, толерантно ставитись до іншої точки зору; формувати гуманістичні та демократичні ідеали людини.

Урок викладач розпочала емоційно – вшануванням пам’яті жертв сталінських репресій. Вразив учнів епіграф уроку: «Якщо ми забудемо про них, Боже, забудь про нас».

Для розкриття питання про причини українського відродження учні приготували презентації, зачитували поезії.

Про характерні риси «розстріляного відродження» зробила повідомлення викладач української літератури Борошенко Е.Я.

Цікавими були судження учнів на проблемне запитання: «Розстріляне відродження» - суто національне явище чи загальна риса тоталітарної доби?»

Завершився урок прослуховуванням пісні «Не спи» у виконанні групи «Мандри».