Результативність навчальної діяльності професійно-технічних навчальних закладів досягається шляхом використання сучасних ефективних методів навчання, зокрема проектних та інформаційних технологій.

     Метод проектів – дієвий засіб максимального наближення особистості до реального життя та залучення її до розв’язання конкретних завдань у просторі міжособистісного та ділового спілкування і співпраці.

       Проектна діяльність особистості виявляється в процесі виконання урочних та позаурочних проектів. В результаті цієї діяльності учні розвивають критичне та творче мислення, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, усвідомлювати, де і яким чином знайдена інформація може бути використана на практиці.

     Результатом виконання учнівських проектів стало проведення 3 грудня в Чернівецькому професійному машинобудівному ліцеї позаурочного навчального заходу «У світі професій ЧПМЛ». В ньому були задіяні представники навчальних груп: № 5 «Верстатник широкого профілю»; № 7 «Електрогазозварник»; № 31 «Електромеханік з обслуговування та ремонту ЛОМ»; № 21 «Оператор комп’ютерного набору»; № 36, 37, 2 і 4 «Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)».

   Кожна група представила мультимедійну презентацію та цікаве відео з використанням новітніх інформаційних технологій у відповідних галузях професійної діяльності.