8 грудня 2015 року викладачем загально-професійних дисциплін Бігальським Б.А. був проведений конкурс серед учнів ліцею з технічного креслення. Мета: підвищення інтересу учнів до технічного креслення, розвиток просторового і технічного мислення, засвоєння технічних термінів і визначень, набуття досвіду самостійної роботи.

     Програмою конкурсу було передбачено теоретичний тур (тести), практичне виконання графічного завдання та розгадування тематичного кросворду. Оцінка виконання практичного завдання здійснювалась за такими критеріями: правильність виконання, графіка (чіткість ліній), оформлення креслення.

   За підсумками набраних балів за кожне завдання конкурсу місця були розподілені таким чином: 1-е місце – Демик Іван (група № 5), 2-е – Стрілець Назар (група № 2), 3-є – Драганчук Тарас (група № 2).