Поряд із стресорами, загальними для всіх людей, у діяльності педагога (вихователя, майстра виробничого навчання, викладача) присутній ряд професійних стрес-чинників: відповідальність, необхідність бути об’єктом спостереження й оцінювання, постійно підтверджувати свою компетентність, а також тимчасова мінливість діяльності. Щоденна робота педагога є досить великим навантаженням  на психіку, тому що весь час перед ним стоять нові і складні задачі, без часу на обмірковування або розрахунку найбільш вдалого рішення. Усе негативно впливає на діяльність педагога, призводить до апатії, депресії, песимізму,  «емоційного вигорання».

        15 березня практичним психологом Лещенко О.В. для педпрацівників ліцею був проведений семінар-практикум «Психологічна безпека педагога. Синдром емоційного вигорання».

        Під час семінару було розкрито значення понять «емоції», «емоційне вигорання», «стрес», «ресурс»; проведено самодіагностику за допомогою тесту «Самооцінка стійкості до стресу»; виконані вправи «Намалюй свій настрій», «Я переживаю стрес коли…», «Ловець блага»; учасники були ознайомлені зі стратегіями відновлення душевної рівноваги  за методикою «BASIC-Ph».